Design, development and characterization of enlarged adenines - towards novel base analogue FRET-pairs
Licentiatavhandling, 2015

Författare

Moa Sandberg Wranne

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

Mer information

Skapat

2017-10-07