Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar
Rapport, 2015

Författare

Anette Ungfors

Göteborgs universitet

Björn Thrandur Björnsson

Göteborgs universitet

Susanne Lindegarth

Göteborgs universitet

Susanne P. Eriksson

Göteborgs universitet

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Kristina Sundell

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Bioteknologi med applikationer på växter och djur

Vattenbehandling

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

ISBN

978-91-982551-0-2

Mer information

Skapat

2017-10-07