Marin fiskodling på den svenska västkusten: Tekniska lösningar
Rapport, 2015

Författare

Anette Ungfors

Göteborgs universitet

Björn Thrandur Björnsson

Göteborgs universitet

Susanne Lindegarth

Göteborgs universitet

Susanne P. Eriksson

Göteborgs universitet

Torsten Wik

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Kristina Sundell

Göteborgs universitet

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske

Bioteknologi med applikationer på växter och djur

Vattenbehandling

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

ISBN

978-91-982551-0-2

Mer information

Skapat

2017-10-07