Parallel Production System – History or future?
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Lars Medbo

Institutionen för transportteknik

Presented at The 4th Workshop on ”Comparsions of Management Practice between Sweden and Japan”, Hiroshima University, 2003.

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06