Precursor RANS computations for the F15 three-element high-lift configuration
Rapport, 2011

Författare

Bastian Nebenführ

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07