Geometry of discrete-time spin systems
Preprint, 2015

Författare

Robert I. McLachlan

Klas Modin

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Olivier Verdier

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Geometri

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07