Finite Markov chains and algorithmic applications
Bok, 2002

Författare

Olle Häggström

Chalmers, Institutionen för matematisk statistik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

DOI

10.1017/CBO9780511613586

ISBN

0-521-81357-3

Mer information

Skapat

2017-10-07