Marin energi kan bli en stor svensk exportvara
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Författare

Johnn Andersson

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Anders Jansson

Björn Bolund

Ola Carlson

Chalmers, Energi och miljö, Elkraftteknik

Oskar Danielsson Fängström

Tobias Larsson

Ulf Lindelöf

Roland Lord

Birgitta Losman

Patrik Möller

Mikael Sidenmark

Erica Waller

Göteborgs-Posten

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Annan samhällsvetenskap

Styrkeområden

Energi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13