Determinants of information quality in supply chains
Paper i proceeding, 2015

information sharing

information quality

supply chain

case

Författare

Paulina Myrelid

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Proceedings of the annual EurOMA conference 2015

Styrkeområden

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Annan teknik

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08