Integration of biomass gasification-based olefins production in a steam cracker plant - Consequences for steam balances
Poster (konferens), 2015

Biorefinery

Petrochemicals substitute

Steam

Integration

Process heat

Gasification

Författare

Maria Arvidsson

Chalmers, Energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker

Johansson Erika

Lars Pettersson

Matteo Morandin

Chalmers, Energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker

Simon Harvey

Chalmers, Energi och miljö, Industriella energisystem och -tekniker

EUBCE 2015 (23rd European Biomass Conference & Exhibition) Proceedings

Ämneskategorier

Energiteknik

Kemiska processer

Styrkeområden

Energi

Mer information

Skapat

2017-10-07