Editorial: Yeast synthetic biology: new tools to unlock cellular function
Övrig text i vetenskaplig tidskrift, 2015

Författare

H. S. Alper

The University of Texas at Austin

H. A. Kang

Chung-Ang University

Verena Siewers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

FEMS Yeast Research

1567-1356 (ISSN) 1567-1364 (eISSN)

Vol. 15 1

Ämneskategorier

Bioinformatik och systembiologi

DOI

10.1093/femsyr/fou003

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-07