Environmental assessment of Swedish fashion consumption. Five garments – sustainable futures.
Rapport, 2015

Författare

Gustav A Sandin

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Bahareh Zamani

Chalmers, Kemi och kemiteknik

Gregory Peters

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Kemiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07