Towards a methodology to assess sustainability of electronic waste supply-chains
Poster (konferens), 2014

KPI

simulation

sustainability

waste management

WEEE

Författare

Ilaria Giovanna Barletta

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem

Marcus Wallenberg Prize Symposium

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Produktion

Ämneskategorier

Naturresursteknik

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-08