Computer-Aided Conceptual Design of Energy-transforming Technical Systems based on Technical Systems Theory and Bond Graphs
Paper i proceeding, 1994

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings of the 1994 Lancaster International Conference on Engineering Design

59-78

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06