Computational Synthesis and Simulation of Dynamic Systems
Paper i proceeding, 1994

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings of ASME DTM'94

221-230

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06