Improved Function-Means Trees by Inclusion of Design History Information
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Journal of Engineering Design

Vol. 8 107-118

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER