A Framework for Modelling and Analysis of Engineering Information Management Systems
Paper i proceeding, 1999

Författare

Daniel Svensson

Johan Malmström

Peter Pikosz

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings of ASME DETC'99

Paper No DET99/CIE-9006

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06