Cooperation Between Requirement Management Systems and PDM Systems in the Design Process
Paper i proceeding, 2000

Författare

Daniel Svensson

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings Produktmodeller-2000

297-312

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06