Implementation of Requirements Management in Systems Engineering Tools
Paper i proceeding, 2000

Författare

Krister Sutinen

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings Produktmodeller-2000

313-330

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-08