Implementing Requirements Management – A Task for PDM Systems or Specialized Software Tools?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Systems Engineering

Vol. 4 1 49-57

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06