Integration of Requirement Management and Product Data Management Systems
Paper i proceeding, 2001

Författare

Daniel Svensson

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Proceedings of ASME DETC'2001

Paper No DETC2001/CIE-21246

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-06