Setting Goals for Design Education – An Approach Based on the CDIO Syllabus
Paper i proceeding, 2002

Författare

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Peter Young

Sören Östlund

Karl-Fredrik Berggren

Edward Crawley

Proceedings NordDesign-2002, Trodheim, Norway

253-260

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-08