International Collaboration in the Reform of Engineering Education
Paper i proceeding, 2002

Författare

Doris Brodeur

Edward Crawley

Ingemar Ingemarsson

Johan Malmqvist

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Sören Östlund

Proceedings of ASEE-2002

Ämneskategorier

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Mer information

Skapat

2017-10-07