Use of NiO/NiAl2O4 Particles in a 10 kW Chemical-Looping Combustor
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Marcus Johansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Tobias Mattisson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Anders Lyngfelt

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Industrial & Engineering Chemistry Research

0888-5885 (ISSN) 1520-5045 (eISSN)

Vol. 45 17 5911-5919

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07