Game Research Methods: An overview
Samlingsverk (redaktörskap), 2015

Redaktör

Petri Lankoski

Staffan Björk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Design

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

978-1-312-88473-1

Mer information

Senast uppdaterat

2019-05-09