Fabricated Innocence – How people can be lured into feel bad games
Kapitel i bok, 2015

dark play

patterns

games

goffman

Författare

Staffan Björk

Göteborgs universitet

The Dark Side of Game Play: Controversial Issues in Playful Environments

20-
978-1-138-82728-8 (ISBN)

Ämneskategorier

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

ISBN

978-1-138-82728-8

Mer information

Skapat

2017-10-10