Effect of traditional open sun-drying and solar cabinet drying on carotene content and vitamin A activity of green leafy vegetables
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Generose Ishengoma Mulokozi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Plant Foods for Human Nutrition

0921-9668 (ISSN) 1573-9104 (eISSN)

Vol. 58 3 1-15

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07