Ulf Svanberg

Professor emeritus vid Livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg leder forskningsprojekt med huvudsyftet att förbättra innehåll och tillgänglighet av näringsämnen i barnmat för u-länder och bevara närings- och bioaktiva ämnen i processade inhemska frukter från södra Afrika med hjälp av nya tekniker (osmotisk dehydrering, mikrovågs- och IR-teknik). Ny kunskap om mikroorganismer och enzymteknik skall användas för att optimera traditionella tillagningsmetoder som fermentering och groning med syfte att öka upptaget av järn- och provitamin-A från lokalt tillagad barnmat. Dessa projekt utförs i samarbete med institutioner och Universitet i södra Afrika, vilket innebär att det finns naturliga kanaler för att föra ut nyvunnen kunskap på bynivå och därmed bidra till att långsiktigt förebygga både järn- och A-vitaminbrist. Forskningen genomförs med stöd av Sida/SAREC.

Källa: chalmers.se
Image of Ulf Svanberg

Visar 68 publikationer

2018

Enhancing the retention of β-carotene and vitamin C in dried mango using alternative blanching processes.

Isabel Guiamba, Lilia Ahrné, Ulf Svanberg
African Journal of Food Science. Vol. 12 (7), p. 165-174
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Effect of hydrocolloids and emulsifiers on the shelf-life of composite cassava-maize-wheat bread after storage

Maria Eduardo, Ulf Svanberg, Lilia Ahrné
Food Science and Nutrition. Vol. 4 (4), p. 636-644
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Retention of beta-carotene and vitamin C in dried mango osmotically pretreated with osmotic solutions containing calcium or ascorbic acid

Isabel Guiamba, Lilia Ahrné, M.A.M. Khan et al
Food and Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C. Vol. 98, p. 320-326
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Contribution of native fruits to alleviation of poverty and malnutrition in rural areas in Mozambique

M.A.M. Khan, S. Inguane, Ulf Svanberg
Acta Horticulturae. Vol. 1128, p. 73-78
Paper i proceeding
2016

Effects of blanching, acidification, or addition of EDTA on vitamin C and β-carotene stability during mango purée preparation

Isabel Guiamba, Ulf Svanberg
Food Science and Nutrition. Vol. 4 (5), p. 706-715
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Effect of Infrared Blanching on Enzyme Activity and Retention of -Carotene and Vitamin C in Dried Mango

Isabel Guiamba, Ulf Svanberg, Lilia Ahrné
Journal of Food Science. Vol. 80 (6), p. E1235-E1242
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Secretion of non-cell-bound phytase by the yeast Pichia kudriavzevii TY13

Andreas Hellström, Linnea Qvirist, Ulf Svanberg et al
Journal of Applied Microbiology. Vol. 118 (5), p. 1126-1136
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Consumers’ acceptance of composite cassava-maize-wheat breads using baking improvers

Maria Eduardo, Ulf Svanberg, Lilia Ahrné
African Journal of Food Science. Vol. 8 (7), p. 390-401
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Effect of Hydrocolloids and Emulsifiers on Baking Quality of Composite Cassava-Maize-Wheat Breads

Maria Eduardo, Ulf Svanberg, Lilia Ahrné
International Journal of Food Science. Vol. 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Effect of Cassava Flour Characteristics on Properties of Cassava-Wheat-Maize Composite Bread Types

Maria Eduardo, Ulf Svanberg, J. Oliveira et al
International Journal of Food Science. Vol. 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Degradation of phytate by Pichia kudriavzevii TY13 and Hanseniaspora guilliermondii TY14 in Tanzanian togwa

Andreas Hellström, Annette Almgren, Nils-Gunnar Carlsson et al
International Journal of Food Microbiology. Vol. 153 (1-2), p. 73-77
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Effects of thermal processing on the in vitro bioaccessibility and microstructure of beta-carotene in orange-fleshed sweet potato

Anton Bengtsson, Christian Brackmann, Annika Enejder et al
Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 58 (20), p. 11090-11096
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Biodiversity and phytase capacity of yeasts isolated from Tanzanian togwa

Andreas Hellström, Ricardo Vázques-Juárez, Ulf Svanberg et al
International Journal of Food Microbiology. Vol. 136 (3), p. 352-358
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Processing of tomato: Impact on in vitro bioaccessibility of lycopene and textural properties

Cecilia Svelander, E. A. Tibäck, Lilia Ahrné et al
Journal of the Science of Food and Agriculture. Vol. 90 (10), p. 1665-1672
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Visualization of β-carotene and starch granules in plant cells using CARS and SHG microscopy

Christian Brackmann, Anton Bengtsson, Marie Alminger et al
Journal of Raman Spectroscopy. Vol. 42 (4), p. 586-592
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

In vitro bioaccessibility of beta-carotene from heat-processed orange-fleshed sweet potato

Anton Bengtsson, Marie Alminger, Ulf Svanberg
Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 57 (20), p. 9693-9698
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Physical and chemical characteristics of golden-yellow and purple-red varieties of tamarillo fruit (Solanum betaceum Cav.)

C. Vasco, J. Avila, J. Ruales et al
International Journal of Food Sciences and Nutrition. Vol. 60 (SUPPL. 7), p. 278-288
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Impaired uptake of beta-carotene by Caco-2 human intestinal cells in the presence of iron

Anton Bengtsson, Nathalie Scheers, Thomas Andlid et al
International Journal of Food Sciences and Nutrition. Vol. 60 (S5), p. 125-135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Effects of various traditional processing methods on the all-trans-beta-carotene content of orange-fleshed sweet potato

Anton Bengtsson, Agnes Namutebi, Marie Alminger et al
Journal of Food Composition and Analysis. Vol. 21, p. 134-143
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Risk factors for anaemia in schoolchildren in Tanga Region, Tanzania

Simon Tatala, CM Kihamia, LH Kyungu et al
Tanzania Journal of Health Research. Vol. 10 (4), p. 189-202
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Content and in vitro accessibility of Β-carotene from cooked Sri Lankan green vegetable and their estimated contribution to vitamin A requirements

UG Chandrika, Ulf Svanberg, ER Jansz
Journal of the Science of Food and Agriculture. Vol. 86 (1), p. 54-61
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

The effect of fruit extracts with polyphenol oxidase (PPO) activity on the in vitro accessibility of iron in high-tannin sorghum

Erika Matuschek, Ulf Svanberg
Food Chemistry. Vol. 90 (4), p. 765-771
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

In vitro accessibility and intake of Β-carotene from cooked freen leafy vegetables and their estimated contribution to vitamin A requirements

Generose Mulokozi, Ellen Hedrén, Ulf Svanberg
Plant Foods Hum Nutr. Vol. 59 (1), p. 1-9
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Impact of dietary iron intake on anaemia in Tanzanian school choldren

Simon Tatala, G Ndossi, Ulf Svanberg
SAJCN. Vol. 17, p. 94-100
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Effect of cell wall degrading enzymes on in vitro carotene accessibility in lactic acid fermented carrot beverage

V Diaz, Ellen Hedrén, Ulf Svanberg et al
J Food Sci. Vol. 69 (2), p. 79-84
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2004

Impact of diatary intake on anaemia in Tanzanian schoolchildren

Simon Tatala, Ulf Svanberg, Deborah Ash
South African Journal of Clinical Nutrition. Vol. 17 (3), p. 94-100
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Plasma levels of retinol, carotenoids and tocopherols in relation to dietary pattern among pregnant Tanzanian women

Generose Ishengoma Mulokozi, G Lietz, Ulf Svanberg et al
International Journal for Vitamin and Nutrition Research. Vol. 73, p. 323-333
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Phenolic compounds, phytate, citric acid and the in vitro iron accessibility of cowpeas, mung beans and four varieties of kidney beans

Elifatio Towo, Ulf Svanberg, A Kamala
African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development. Vol. 3, p. 53-59
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Effect of grain pre-treatment on different extractable phenolic groups in cereals and legumes commonly consumed in Tanzania

Elifatio Towo, Ulf Svanberg
Journal of the Science of Food and Agriculture. Vol. 83, p. 980-986
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Effect of traditional open sun-drying and solar cabinet drying on carotene content and vitamin A activity of green leafy vegetables

Ulf Svanberg, Generose Ishengoma Mulokozi
Plant Foods for Human Nutrition. Vol. 58 (3), p. 1-15
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

In vitro accessibility of carotenes from green leafy vegetables cooked with sunflower oil or red palm oil

Ellen Hedrén, Generose Ishengoma Mulokozi, Ulf Svanberg
International Journal of Food Sciences and Nutrition. Vol. 53, p. 445-453
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Oxidation of polyphenols and the effect on in vitro iron accessibility in a model food system

Erika Matuschek, Ulf Svanberg
Journal of Food Science. Vol. 67 (1), p. 420-424
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2002

Estimation of carotenoid accessibility from carrots determined by an in vitro digestion method

Ellen Hedrén, V Diaz, Ulf Svanberg
European Journal of Clinical Nutrition. Vol. 56, p. 425-430
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

Oxidation of polyphenols in phytate-reduced high-tannin cereals: Effect on different phenolic groups and on in vitro accessible iron

Erika Matuschek, Elifatio Towo, Ulf Svanberg
Journal of Agricultural and Food Chemistry. Vol. 49 (11), p. 5630-5638
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Processing of quinoa (Chenopedium quinoa, Willd): Effect on the in vitro iron availability and phytate hydrolysis

Silvia Valencia, Ulf Svanberg, Ann-Sofie Sandberg et al
International Journal of Food Sciences and Nutrition. Vol. 50, p. 203-211
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Enteropathogenic bacteria in faecal swabs of young children fed on lactic acid-fermented cereal gruels

Rose Kingamkono, Eva Sjögren, Ulf Svanberg
Epidemiology and Infection. Vol. 122, p. 23-32
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1999

Processing of quinoa(Chenopodium Quinoa): effects on in vitro iron availability and phytate hydrolysis.

S Valencia, Ulf Svanberg, Ann-Sofie Sandberg et al
International Journal of Food Science and Nutrition. Vol. 50, p. 203-211
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Low dietary iron is a major cause of anemia: A nutrition survey in the Lindi District of Tanzania

Simon Tatala, Ulf Svanberg, B Mduma
American Journal of Clinical Nutrition. Vol. 68, p. 171-178
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Inhibition of enterotoxin production by, and growth of enteropathogens in a lactic acid-fermenting cereal gruel

Rose Kingamkono, Eva Sjögren, Ulf Svanberg
World Journal of Microbiology and Biotechnology. Vol. 14, p. 661-667
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

An overview on the use of fermented foods for child feeding in Tanzania

Wilbald S.M. Lorri, Ulf Svanberg
Ecology of Food and Nutrition. Vol. 34, p. 65-81
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Effect of oxygen flourescent light on the quality of orange juice during storage at 8oC

Olga Solomon, Ulf Svanberg
Food Chemistry. Vol. 53, p. 363-368
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Inhibition of different strains of enteropathogens in a lactic-fermenting cereal gruel

Rose Kingamkono, Eva Sjögren, Ulf Svanberg et al
World Journal of Microbiology and Biotechnology. Vol. 11, p. 299-303
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

pH and acidity in lactic-fermenting cereal gruels: Effects on viability of enteropathogenic micro-organisms

Rose Kingamkono, Eva Sjögren, Ulf Svanberg et al
World Journal of Microbiology and Biotechnology. Vol. 10, p. 664-669
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

Lactic-fermented cereal gruels with improved in vitro protein digestibility

Wilbald S.M. Lorri, Ulf Svanberg
International Journal of Food Sciences and Nutrition. Vol. 44, p. 29-36
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

Lower prevalence of diarrhoea in young children fed lactic acid-fermented cereal gruels

Wilbald S.M. Lorri, Ulf Svanberg
Food and Nutrition Bulletin. Vol. 15 (1), p. 57-63
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1993

Lactic fermentation of non-tannin and high-tannin cereals: Effects on in vitro estimation of iron availability and phytate hydrolysis

Ulf Svanberg, Wilbald S.M. Lorri, Ann-Sofie Sandberg
Journal of Food Science. Vol. 58 (2), p. 408-412
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

Inhibited growth of common enteropathogenic bacteria in lactic-fermented cereal gruels

Ulf Svanberg, Eva Sjögren, Wilbald S.M. Lorri et al
World Journal of Microbiology and Biotechnology. Vol. 8, p. 601-606
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1991

Phytate hydrolysis by phytase in cereals. Effects on in vitro estimation of iron availability

Ann-Sofie Sandberg, Ulf Svanberg
Journal of Food Science. Vol. 56, p. 1330-1333
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

The acceptance and intake of bulk-reduced weaning foods: The Luganga village study

Alex Mosha, Ulf Svanberg
Food and Nutrition Bulletin. Vol. 12, p. 69-74
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

Effects of inositol tri-, tetra-, penta- and hexaphosphates on in vitro estimation of iron availability

Ann-Sofie Sandberg, Nils-Gunnar Carlsson, Ulf Svanberg
Journal of Food Science. Vol. 54, p. 159-161
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1987

Sorghum in a mixed diet for preschool children. 1. Good acceptability with and without simple reduction of dietary bulk

Ulf Svanberg, Bo Fredrikzon, Belainesh Gebre-Hiwot et al
Journal of Tropical Pediatrics. Vol. 33, p. 181-185
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1983

Preparation of weaning foods with high nutrient density using flour of germinated cereals

Alex Mosha, Ulf Svanberg
Food and Nutrition Bulletin. Vol. 5 (2), p. 10-14
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1983

Non-collagenous proteins of rat compact bone

Anders Linde, Mats Jontell, T Lundgren et al
Journal of Biological Chemistry. Vol. 258, p. 1698-1705
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1982

Dietary bulk as a limiting factor for nutrient intake in preschool children. IV. Effect of digestive enzymes on the viscosity of starch-based weaning foods

A Karlsson, Ulf Svanberg
Journal of Tropical Pediatrics. Vol. 28, p. 230-234
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1981

Dietary bulk as a limiting factor for nutrient intake in preschool children. II. Consistency as related to dietary bulk - a model study

Å Hellström, Anne-Marie Hermansson, A Karlsson et al
Journal of Tropical Pediatrics. Vol. 27, p. 127-135
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1981

Dietary bulk as a limiting factor for nutrient intake in preschool children. III. Studies of malted flour from Ragi, Sorghum and Green gram

B Brandtzaeg, N.G. Malleshi, Ulf Svanberg et al
Journal of Tropical Pediatrics. Vol. 27, p. 185-189
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1981

Dietary bulk as a limiting factor for nutrient intake in preschool children. I. A problem description

B Ljungqvist, O Mellander, Ulf Svanberg
Journal of Tropical Pediatrics. Vol. 27, p. 68-73
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1980

Isolation and partial characterization of a polypeptide belonging to Apolipoprotein B from Low-Density Lipoproteins of human plasma

Sven-Olof Olofsson, Kristina Bengtsson Boström, Ulf Svanberg et al
Biochemistry. Vol. 19, p. 1059-1064
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Plasma amino acid response to single test meals in humans. V. Ethiopian preschool children given low-cost protein supplements

B Ljungqvist, K-B Björnesjö, M Gebre-Medhin et al
Research in Experimental Medicine. Vol. 174, p. 121-130
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Plasma amino acid response to single test meals in humans. VI. Determination of available lysine

B Ljungqvist, E Blomstrand, Å Hellström et al
Research in Experimental Medicine. Vol. 174, p. 209-219
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

In vitro GABA transport in the neurohypophysis from rats with hereditary diabetes insipidus and after osmotic stimulation

Anders Hamberger, A Norström, Mats Sandberg et al
Brain Research. Vol. 174, p. 341-344
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1979

Plasma amino acid response to single test meals in humans. IV. Four low-cost protein supplements evaluated by chemical analysis, rat bioassay and plasma amino acid response

B Ljungqvist, S-L Boström, L-B Sjöberg et al
Research in Experimental Medicine. Vol. 174, p. 111-119
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

. Plasma amino acid response to single test meals in humans. II. Healthy young adults given synthetic amino acid mixtures

B Ljungqvist, Ulf Svanberg, V.R. Young
Research in Experimental Medicine. Vol. 174, p. 13-28
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1978

Plasma amino acid response to single test meals in humans. III. Supplementary effect of dried skim milk and L-Met on a vegetable protein mixture

B Ljungqvist, M Olsson, Ulf Svanberg
Research in Experimental Medicine. Vol. 174, p. 29-40
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1977

Breast milk composition in Ethiopian and Swedish mothers. III. Amino acids and other nitrogenous substances

Ulf Svanberg, Mehari Gebre-Medhin, Björn Ljungqvist et al
American Journal of Clinical Nutrition. Vol. 30, p. 499-507
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1975

Studies on human serum high-density lipoproteins (HDL). IV. Isolation of lipoprotein families after incubation of HDL

Sven-Olof Olofsson, A. Gustafson, Ulf Svanberg
Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. Vol. 35, p. 363-371
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1974

Poly-unsaturated fatty acids in hyperlipoproteinemia. II. Administration of essential phospholipids in hyper-triglyceridemia

Ulf Svanberg, A Gustafson, R Ohlson
Nutrition and Metabolism. Vol. 17, p. 338-346
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Tjänsten SwePub erbjuder uttag av Researchs listor i andra format, till exempel kan du få uttag av publikationer enligt Harvard och Oxford i .RIS, BibTex och RefWorks-format.

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Ulf Svanberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.