Impact of dietary iron intake on anaemia in Tanzanian school choldren
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Simon Tatala

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

G Ndossi

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

SAJCN

Vol. 17 94-100

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06