Breast milk composition in Ethiopian and Swedish mothers. III. Amino acids and other nitrogenous substances
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1977

Författare

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Mehari Gebre-Medhin

Björn Ljungqvist

Monica Olsson

Göteborgs universitet

American Journal of Clinical Nutrition

0002-9165 (ISSN)

Vol. 30 499-507

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07