Non-collagenous proteins of rat compact bone
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1983

Författare

Anders Linde

Göteborgs universitet

Mats Jontell

Göteborgs universitet

T Lundgren

B Nilsson

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Biological Chemistry

0021-9258 (ISSN) 1083-351X (eISSN)

Vol. 258 1698-1705

Ämneskategorier

Odontologi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07