Plasma amino acid response to single test meals in humans. VI. Determination of available lysine
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

Författare

B Ljungqvist

E Blomstrand

Å Hellström

I Lindell

M Olsson

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Research in Experimental Medicine

0300-9130 (ISSN) 1591-9528 (eISSN)

Vol. 174 209-219

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07