Lactic-fermented cereal gruels with improved in vitro protein digestibility
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Wilbald S.M. Lorri

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

International Journal of Food Sciences and Nutrition

0963-7486 (ISSN) 1465-3478 (eISSN)

Vol. 44 29-36

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07