Studies on human serum high-density lipoproteins (HDL). IV. Isolation of lipoprotein families after incubation of HDL
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1975

Författare

Sven-Olof Olofsson

Göteborgs universitet

A. Gustafson

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation

0036-5513 (ISSN) 1502-7686 (eISSN)

Vol. 35 363-371

Ämneskategorier

Annan medicinsk grundvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07