Dietary bulk as a limiting factor for nutrient intake in preschool children. III. Studies of malted flour from Ragi, Sorghum and Green gram
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1981

Författare

B Brandtzaeg

N.G. Malleshi

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

H.S.B. Desikachar

O Mellander

Journal of Tropical Pediatrics

0142-6338 (ISSN) 1465-3664 (eISSN)

Vol. 27 185-189

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Näringslära

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07