Phytate hydrolysis by phytase in cereals. Effects on in vitro estimation of iron availability
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

Författare

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Journal of Food Science

0022-1147 (ISSN) 17503841 (eISSN)

Vol. 56 1330-1333

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07