Plasma amino acid response to single test meals in humans. IV. Four low-cost protein supplements evaluated by chemical analysis, rat bioassay and plasma amino acid response
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

Författare

B Ljungqvist

S-L Boström

L-B Sjöberg

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Research in Experimental Medicine

0300-9130 (ISSN) 1591-9528 (eISSN)

Vol. 174 111-119

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07