Processing of quinoa(Chenopodium Quinoa): effects on in vitro iron availability and phytate hydrolysis.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

S Valencia

Ulf Svanberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

Jennie Ruales

International Journal of Food Science and Nutrition

Vol. 50 203-211

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07