Estimation of carotenoid accessibility from carrots determined by an in vitro digestion method
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Ellen Hedrén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

V Diaz

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

European Journal of Clinical Nutrition

0954-3007 (ISSN) 14765640 (eISSN)

Vol. 56 425-430

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07