Effect of oxygen flourescent light on the quality of orange juice during storage at 8oC
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1995

Författare

Olga Solomon

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Food Chemistry

0308-8146 (ISSN)

Vol. 53 363-368

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08