Poly-unsaturated fatty acids in hyperlipoproteinemia. II. Administration of essential phospholipids in hyper-triglyceridemia
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1974

Författare

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

A Gustafson

R Ohlson

Nutrition and Metabolism

1743-7075 (ISSN)

Vol. 17 338-346

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07