Inhibited growth of common enteropathogenic bacteria in lactic-fermented cereal gruels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1992

Författare

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Eva Sjögren

Göteborgs universitet

Wilbald S.M. Lorri

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ann-Mari Svennerholm

Göteborgs universitet

Bertil Kaijser

Göteborgs universitet

World Journal of Microbiology and Biotechnology

0959-3993 (ISSN) 1573-0972 (eISSN)

Vol. 8 601-606

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07