Processing of quinoa (Chenopedium quinoa, Willd): Effect on the in vitro iron availability and phytate hydrolysis
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Silvia Valencia

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ann-Sofie Sandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Jenny Ruales

International Journal of Food Sciences and Nutrition

0963-7486 (ISSN) 1465-3478 (eISSN)

Vol. 50 203-211

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08