Effect of cell wall degrading enzymes on in vitro carotene accessibility in lactic acid fermented carrot beverage
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

V Diaz

Ellen Hedrén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

J Ruales

J Food Sci

Vol. 69 2 79-84

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06