Isolation and partial characterization of a polypeptide belonging to Apolipoprotein B from Low-Density Lipoproteins of human plasma
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1980

Författare

Sven-Olof Olofsson

Kristina Bengtsson Boström

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Göran Bondjers

Biochemistry

0006-2960 (ISSN) 1520-4995 (eISSN)

Vol. 19 1059-1064

Ämneskategorier

Annan medicinsk grundvetenskap

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07