In vitro accessibility of carotenes from green leafy vegetables cooked with sunflower oil or red palm oil
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Ellen Hedrén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Generose Ishengoma Mulokozi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

International Journal of Food Sciences and Nutrition

0963-7486 (ISSN) 1465-3478 (eISSN)

Vol. 53 445-453

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07