In vitro accessibility and intake of Β-carotene from cooked freen leafy vegetables and their estimated contribution to vitamin A requirements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Generose Mulokozi

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ellen Hedrén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Plant Foods Hum Nutr

Vol. 59 1 1-9

Ämneskategorier

Livsmedelsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06