Phenolic compounds, phytate, citric acid and the in vitro iron accessibility of cowpeas, mung beans and four varieties of kidney beans
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Elifatio Towo

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

A Kamala

African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development

1684-5374 (eISSN)

Vol. 3 53-59

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07