Plasma amino acid response to single test meals in humans. III. Supplementary effect of dried skim milk and L-Met on a vegetable protein mixture
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1978

Författare

B Ljungqvist

M Olsson

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Research in Experimental Medicine

0300-9130 (ISSN) 1591-9528 (eISSN)

Vol. 174 29-40

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Ämneskategorier

Näringslära

Mer information

Skapat

2017-10-07