Lower prevalence of diarrhoea in young children fed lactic acid-fermented cereal gruels
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Wilbald S.M. Lorri

Institutionen för livsmedelsvetenskap

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Food and Nutrition Bulletin

0379-5721 (ISSN)

Vol. 15 1 57-63

Ämneskategorier

Livsmedelsteknik

Mikrobiologi inom det medicinska området

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08