In vitro GABA transport in the neurohypophysis from rats with hereditary diabetes insipidus and after osmotic stimulation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1979

Författare

Anders Hamberger

A Norström

Mats Sandberg

Ulf Svanberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap

Brain Research

0006-8993 (ISSN)

Vol. 174 341-344

Ämneskategorier

Neurovetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07